office@fotografik.rs

Izrada pečata na najkvalitetnijim, originalnim Color automatima, koji garantuju hiljade besprekornih otisaka. Pečate izrađujemo vrhunskom laserskom tehnologijom na kvalitetnoj laserskoj gumi. Kod nas takođe možete izraditi klasične drvene štambilje.

Dakle, ako trebate automatski ili drveni pečat sa imenom Vaše firme, zanatske radnje, udruženja ili faksimil, znate da kod nas možete dobiti vrhunski kvalitet uz najpovoljnije cene.

Takođe vršimo uslugu zamene jastučeta na Vašim pečatima.

Šta je od dokumentacije potrebno za izradu pečata?

 

PREDUZETNICI

Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.

PRIVREDNA DRUŠTVA

Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.

SPORTSKE ORGANIZACIJE

Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija iz Ministarstva za omladinu i sport.

SAVET ILI SKUPŠTINA ZGRADE

Za izradu pečata za skuštinu zgrade potrebno je doneti rešenje o osnivanju skupštine stanara iz matične Opštine ili overen zapisnik sa poslednje održane sednice. Savet zgrade je do 10 stanova, a skupština zgrade preko 10 stanova. Pečat je ćirilični prečnika 30 mm.

ADVOKATI

Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.

FAKSIMIL

Faksimil podrazumeva štambilj sa otiskom ličnog potpisa. Ukoliko faksimil poručujete za drugu osobu u okviru istog privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu faksimila sa pečatom i potpisom naručioca. Ukoliko naručujete štambilj za privatne svrhe potrebno je da dođete lično.

KOMERCIJALNI PEČATI

Za pečate i štambilje koji se koriste u okviru firme, a koji u svom sadržaju pored ostalog teksta sadrže i naziv privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu pečata/štambilja na memorandumu firme, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Prilikom preuzimanja pečata OBAVEZNO JE DONETI VAŽEĆU LIČNU KARTU (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat/štambilj.

Cenovnik pečata

Automat

 • Automat P-20 - 1.300 RSD
 • Automat P-30 - 1.500 RSD
 • Automat P-40 - 1.700 RSD
 • Automat R-30 - 1.800 RSD
 • Automat R-40 - 2.000 RSD
 • Automat datumar S120 - 1.000 RSD
 • Datumar - 800 RSD

Džepni pečati

 • Pocket Stamp 20 - 1.300 RSD
 • Pocket Stamp 30 - 1.500 RSD
 • Pocket Stamp R-30 - 1.700 RSD
 • Stamp Mouse 30 - 1.500 RSD
 • Stamp Mouse R-30 - 1.800 RSD

Drveni pečati

 • Okrugli do fi 45 - 700 RSD
 • Pravougaoni manji - 700 RSD
 • Pravougaoni srednji - 900 RSD
 • Pravougaoni veći - 1.100 RSD